мэдрэгч иж бүрдэл

Бүтээгдэхүүний хайлтын шүүлтүүр
Үйлдвэрлэгчийн эд ангийн дугаар Үйлдвэрлэгч Тодорхойлолт Бэлэн тоо Нэгжийн үнэ Захиалга
82634DSRBTDVK Intel REALSENSE ROBOTIC DEVELOPMENT KI 55