Embedded - Систем дээр Chip (SOC)

Үйлдвэрлэгчийн эд ангийн дугаар Үйлдвэрлэгч Тодорхойлолт Бэлэн тоо Нэгжийн үнэ Захиалга
5ASXMB3E4F31C4N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 32
27: $0.75000
5ASXBB5D4F35C4N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 23
24: -
5ASTMD3E3F31I5N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 31
27: $0.75000
5ASXMB3E4F31I5N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 38
27: $0.75000
5ASTFD5G3F35I3N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 11
24: $1.92500
5ASXFB5G4F35I5N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 18
24: $1.54000
5ASXBB5D6F31C6N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 32
27: $0.75000
5ASXMB5E4F31C4N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 21
27: -
5ASXBB3D4F31C4N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 33
27: -
5ASXMB5E4F31C5N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 24
27: -
5ASXMB3E4F31C5N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 39
27: -
5ASXFB5G4F35C4N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 15
24: $1.54000
5ASXMB5E4F31I5N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 19
27: -
5ASXFB3G4F35C5N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 33
24: $0.75000
5ASXFB3G4F35I5N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 29
24: $0.75000
5ASXBB5D4F35I5N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 19
24: -
5ASXBB3D4F35C4N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 36
24: $0.75000
5ASXBB3D4F31I5N Intel IC FPGA 170 I/O 896FBGA 34
27: -
5ASXBB5D4F35C5N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 26
24: $0.75000
5ASXFB3G4F35I3N Intel IC FPGA 350 I/O 1152FBGA 27
24: $0.75000