Embedded - Microcontrollers нь FPGAs (Field Programmable хаалга Array)

Үйлдвэрлэгчийн эд ангийн дугаар Үйлдвэрлэгч Тодорхойлолт Бэлэн тоо Нэгжийн үнэ Захиалга
EPXA4F672C1 Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 73231
40: -
EPXA4F672C2 Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 71093
40: -
EPXA4F672I2 Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 75085
40: -
EPXA4F672C3 Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 118
40: $244.13568
EPXA10F1020C1ES Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 1219
EPXA1F672C1ES Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 626
EPXA4F1020C2 Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 2193
EPXA4F672C2ES Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 914
EPXA4F1020C2ES Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 2454
EPXA1F484C2 Intel IC EXCALIBUR ARM 484FBGA 2956
EPXA1F484I2 Intel IC EXCALIBUR ARM 484FBGA 1990
EPXA4F1020C3 Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 1748
EPXA1F672C3 Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 1728
EPXA10F1020C1 Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 748
EPXA1F484C2ES Intel IC EXCALIBUR ARM 484FBGA 2676
EPXA10F1020C2ES Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 3184
EPXA10F1020C3 Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 1365
EPXA4F672C1ES Intel IC EXCALIBUR ARM 672FBGA 1148
EPXA10F1020C2 Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 584
EPXA4F1020C1ES Intel IC EXCALIBUR ARM 1020FBGA 3141