Програм хангамж, үйлчилгээ

Үйлдвэрлэгчийн эд ангийн дугаар Үйлдвэрлэгч Тодорхойлолт Бэлэн тоо Нэгжийн үнэ Захиалга
SW-PE-FLT-ADD Intel QUARTUS PRO ADD FLOAT 17248
1: $1.54000
SWR-QII-SEPARATION Intel DEV SOFTWARE W/QUARTUS II RENEW 13838
1: $1.92500
SW-MODELSIM-AE Intel SOFTWARE MODELSIM INTEL FPGA 72004
1: -
SW-PE-QRTS-FIX Intel QUARTUS PRO FIX 25199
1: -
SWR-QUARTUS-SE-FIX Intel SUBSCRIPTION FIXED PC REPL 39165
1: $0.75000
SW-QUARTUS-SE-FIX Intel QUARTUS PRIME SEFIX SUBSCRIPTION 34110
1: $0.75000
SWR-QUARTUS-SE-FLT Intel SUBSCRIPTN FLOATALL RENEWAL REPL 20500
1: -
SW-QUARTUS-SE-FLT Intel QUARTUS PRIME SEFLT SUBSCRIPTION 22292
1: -
SWR-MODELSIM-AE Intel SOFTWARE MODELSIM INTEL FPGA 74558
1: -
IPT-DSPBUILDER Intel DSP BUILDER SOFTWARE 73461
1: -
SW-PE-QRTS-FLT Intel QUARTUS PRO FLOAT 18756
1: $1.54000
SW-QUARTUS-SE-ADD Intel QUARTUS PRIME SEADD SUBSCRIPTION 26507
1: -
SWR-PE-QRTS-FIX Intel QUARTUS PRO FIX RENEW 23785
1: -
SW-QII-SEPARATION Intel DEV SOFTWARE W/QUARTUS II 15250
1: $1.92500
SWR-PE-QRTS-FLT Intel QUARTUS PRO FLT RENEW 17731
1: $1.54000
SW-PE-FLT-UP Intel QUARTUS SE TO PRO UPGRADE FLOAT 73
1: $412.92500
SW-PE-FLT-UP-ADD Intel QUARTUS SE TO PRO UP ADD FLOAT 67
1: $412.92500
SW-PE-FIX-UP Intel QUARTUS SE TO PRO UPGRADE FIX 75
1: $412.92500
ESW-SOCEDS-DS5-FIX Intel DEV SOFTWARE 78
1: $412.92500
SW-OPENCL-SDK Intel DEV SOFTWARE 71
1: $412.92500