Эрчим хүчний хангамж - ТУЗ-ийн Mount

А эрчим хүчний эх үүсвэр цахилгаан эрчим хүч болгон бусад төрлийн эрчим хүчний хэлбэрийг хувиргадаг төхөөрөмж юм.

Дэд ангиллаар хайх